Pierwszy w tym roku spacer z psami odbędzie się w przyszłą sobotę, 13 stycznia, o godz. 10. Wszystkich, którzy chcą wziąć w nim udział, prosimy o przesyłanie maili ze zgłoszeniami na adres rekrutacja@schronisko.com. W zgłoszeniu prosimy podać imię i nazwisko, adres oraz numer dowodu osobistego – te dane potrzebne są nam do jednodniowych umów wolontariackich, które podpisują wszyscy uczestnicy spaceru (podanie tych danych jest równoznaczne ze zgodą na ich przetwarzanie dla potrzeb organizacji spaceru). O udziale w wydarzeniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Aktualizacja: na spacer nie ma już wolnych miejsc.