Miejski rejestr psów Miasta Poznania prowadzony jest w ramach Międzynarodowej Bazy Danych Safe Animal, na podstawie umowy zawartej przez Miasto z firmą Geulincx Poland Sp. z o.o. Safe-Animal na mocy postanowienia z dnia 20 maja 2007 r. Rejestr jest częścią Europetnet (European Pet Network), który powstał w 1997 roku w Brukseli i zrzesza najważniejsze bazy danych z terenu państw Unii Europejskiej, a także krajów europejskich nie należących do UE. Założeniem tej organizacji jest ujednolicenie elektronicznego znakowania zwierząt, polegające na umieszczeniu zbiorów z poszczególnych krajów w jednej i ogólnodostępnej bazie danych.
Pozwala to na odnalezienie danych zaczipowanego zwierzęcia w większości krajów europejskich.  Lekarze weterynarii w Europie doskonale wiedzą o ewidencji Europetnet i tu w pierwszej kolejności poszukują danych zaginionych zwierząt. W chwili obecnej w bazie Europetnet znajduje się ponad 70 milionów danych zwierząt poddanych elektronicznej identyfikacji. Z Safe-Animal współpracuje wiele miast i gmin z terenu naszego kraju. Zarejestrowanie psa w Miejskim rejestrze psów daje jego właścicielowi poczucie bezpieczeństwa: jeżeli zwierzę się zagubi lub ucieknie i trafi na uczciwego znalazcę, to w krótkim czasie może wrócić do swojego właściciela. Obserwujemy to niemal codziennie w naszym schronisku.
Safe-Animal

W każdej chwili można sprawdzić dane swojego zarejestrowanego psa.

Należy wejść na stronę internetową Safe-Animal i wprowadzić do wyszukiwarki numer z mikroprocesora.

Safe-Animal
W przypadku zaistnienia przesłanki dla wyrejestrowania lub przerejestrowania psa należy skorzystać z poniższych formularzy, które należy przesłać lub złożyć osobiście
w siedzibie Usług Komunalnych, która mieści się przy ul. Słowackiego 43, 60-521 Poznań.

Pobierz wniosek o wyrejestrowanie psa:

Śmierć psa/Zaginięcie Zbycie psa

Pobierz wniosek o przerejestrowanie psa:

Zmiana adresu Nabycie psa

Schronisko dla Zwierząt kontynuuje akcję elektronicznego znakowania psów z terenu miasta Poznania.

Rejestracja od poniedziałku do piątku od godziny 7 do 15, pod numerem telefonu 61 868 10 86 lub osobiście.
Zabiegi przeprowadzane są w piątki od godziny 8 do 14.
Właściciel musi mieć przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem, potwierdzający zameldowanie w Poznaniu, aktualne zaświadczenie o zaszczepieniu psa przeciw wściekliźnie oraz książeczkę zdrowia psa.