30 sierpnia na ul. Zwierzynieckiej zaginął biały, kastrowany kocur, kot jest zaczipowany. Osoby, które wiedzą cokolwiek o jego losie, proszone są o kontakt z biurem schroniska.