Dziękujemy wszystkim, którzy bawili się na festynie zorganizowanym przez Spółdzielnię Socjalną „Herakles”, podczas którego młodzież z Zakładu Poprawczego przy ul. Wagrowskiej 9 w Poznaniu przekazała Schronisku piękne budy oraz karmę dla naszych podopiecznych!